Welkom bij

Wereldwinkel Reeuwijk

Informatie Cadeaubonnen Wereldwinkel Reeuwijk

Mededeling

Cadeaubonnen en de Wereldwinkel Reeuwijk

De Wereldwinkel Reeuwijk kan helaas geen cadeaubonnen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels meer innemen.
Het probleem is dat gelden in de Stichting Cadeaubonnen in het verleden voor andere doeleinden zijn gebruikt door de Landelijke Vereniging zodat er nu te weinig geld is om de bonnen aan de Wereldwinkels te vergoeden.
Een voorstel voor een (zeer langdurig) reddingsplan heeft het niet gehaald en daardoor is het vertrouwen in een enigszins goede afloop verdwenen.
Als Coöperatieve Vereniging Wereldwinkel Reeuwijk vinden wij deze gang van zaken zeer teleurstellend, ook omdat het vertrouwen in de wereldwinkels in Nederland hierdoor fiks is beschadigd.
Voor de Wereldwinkel Reeuwijk bedraagt de strop meer dan duizend euro nu de bonnen geen waarde meer hebben.
Andere cadeaubonnen zoals VVV-cadeaubonnen blijven welkom, zij staan hier buiten.
Het bestuur van de Wereldwinkel Reeuwijk
27 juni 2017