Welkom bij

Wereldwinkel Reeuwijk

De Coöperatieve Vereniging Wereldwinkel Reeuwijk is opgericht in 1992. Lang daarvoor werden koffie, wijn en nog enkele andere foodproducten verkocht op vijf adressen 'vanonder de kapstok'. Tijdens jaarlijkse activiteiten zoals het Waterspektakel, Koninginnedagmarkt en soms op de weekmarkt werden ook handnijverheidsproducten verkocht.

Na de 'kapstokverkoop' kregen we tijdeljk de beschikking over een gedeelte van de voormalige garage aan de Miereakker. Inmiddels werd met de gemeente overlegd voor een definitieve plaats in de nabijheid van het winkelcentrum. Dit werd een stukje water met grond aan De Lange Krag. De winkel is ontworpen door Ton Kuipers, architect uit Reeuwijk.

In  2014 werd de gehele winkel,  in verband met vernieuwing van het winkelcentrum, verplaatst naar de Miereakker

                                


voorjaar 2016

En zo mooi is de winkel in maart 2016.